Images

Xếp hạng và Phi phong

Ngày đăng: 02-11-2323

Hệ thống phi phong & xếp hạng vinh dự Tài phú

Tài phú và xếp hạng tài phú

Tài phú và xếp hạng tài phú Nội dung
Xếp hạng Vinh dự tài phú
 • Người chơi sẽ được xếp hạng Vinh dự tài phú vào lúc 12:00 trưa và 00:01 rạng sáng hàng ngày. Người chơi sẽ nhận được danh hiệu như Siêu Phàm, Xuất Trần, Lăng Tuyệt, ... nếu điểm vinh dự đạt đủ yêu cầu dưới đây.
 • Tài phú Ảo sẽ bị reset lúc 00:01 hàng ngày. Tài phú ảo là gì ?
 • Xếp hạng vinh dự tài phú giúp người chơi mua phi phong ở mức Vinh dự tối thiểu nếu thỏa điều kiện về xếp hạng.
Vinh dự tài phú và điều kiện xếp hạng
Bậc phi phong Vinh dự tài phú yêu cầu Vinh dự tài phú tối thiểu Yêu cầu xếp hạng tối thiểu
900 600 5000
1,500 1,000 3000
2,250 1,500 1000
4,500 3,000 500
9,000 6,000 300
18,000 12,000 100
36,000 24,000 50
90,000 60,000 30
180,000 120,000 10
450,000 300,000 1

Cửa tiệm phi phong

Hình ảnh Ghi chú
 • Cửa tiệm Phi Phong tại máy chủ sẽ có 2 loại:
  • Cửa tiệm Phi Phong (Cấp tài phú)
  • Cửa tiệm Phi Phong (Điểm tài phú mua ngay)
 • Cửa tiệm Phi Phong Cấp Tài Phú:
  • Để mua được Phi Phong từ cửa tiệm này sẽ phải chờ khi Bảng Xếp Hạng cập nhật mỗi ngày mới có thể mua.
  • Dựa vào Cấp Tài Phú hiển thị ở giao diện Thuộc tính Nhân Vật (Phím tắt F1) mục Vinh dự Tài Phú
  • Giới hạn cấp phi phong của tiệm này sẽ = Cấp 10
 • Cửa tiệm Phi Phong Điểm Tài Phú Mua Ngay:
  • Cửa tiệm này chỉ yêu cầu người chơi đạt đủ điểm tài phú yêu cầu có thể mua ngay phi phong.
  • Giới hạn cấp phi phong của tiệm này sẽ = Cấp 10.
 • Để tiến hành mua Phi Phong, người chơi đến NPC Tiền Trang tại các tân thủ thôn và thành thị để mua phi phong.

Tài phú ảo là gì ?

 • Tài Phú ảo là gì ?
  • Là trị số tài phú đã từng có của nhân vật nhưng vì 1 lý do nào đó như tháo đồ, tách đồ nên bị giảm
  • Ví dụ: Bạn đang mặc 1 set đồ +12 có tổng tài phú ghi ở Vinh Dự12.000 điểm, nhưng bạn tách vũ khí +12 (Có tài phú 1200 điểm) ra thành +0 thì tổng tài phú hiện tại sẽ là 12.000 - 1.200 = 10.800 điểm, nhưng ở phần Vinh Dự vẫn ghi bạn là 12.000 điểm đến lúc 00h00 Hệ Thống Cập Nhật tài phú sẽ chỉ còn 10.800 điểm