Images

(Alphatest) Sự kiện đua top Tống Kim Alphatest máy chủ Long Kiếm

Ngày đăng: 21-02-2424

Quý nhân sĩ thân mến,

Trong thời gian thử nghiệm máy chủ Trường Kiếm, BQT quyết định tạo sự kiện đua top Tống Kim nhằm khích lệ, động viên tình thần của quý nhân sỹ khi tham gia AlphaTest. Lộ trình thử nghiệm và giải thưởng sự kiện đua top Tống Kim Alphatest.

Thời gian

Giải đấu Chiến thần Tống kim Kết quả
Trận 21:00 Thứ 6 Ngày 23.2.2024 Đang cập nhật (Kết quả sẽ có vào 22:00 ngày 23.2.2024)
Trận 21:00 Thứ 7 Ngày 24.2.2024 Đang cập nhật (Kết quả sẽ có vào 22:00 ngày 24.2.2024)

Nhận thưởng

Người chơi có tên trong bảng xếp hạng vui lòng sử dụng chính xác tên tài khoản (ID đăng nhập) để đăng nhập vào máy chủ chính thức lúc 11:00 trưa thứ 7 Ngày 11.11.2023 sau đó mở Túi Tân Thủ để nhận phần thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra.

Điều kiện & Phần thưởng

Là người chơi tham gia thử nghiệm máy chủ Trường Kiếm và tham gia chính thức.
Tài khoản nhận thưởng sẽ là tài khoản được sử dụng để đăng nhập vào phiên bản chính thức vào lúc 11:00 trưa Chủ Nhật Ngày 25.2.2024.
Sau khi kết thúc trận tống kim vào lúc 21:55 Thứ 5 Ngày 23.2 và 21:55 Thứ 6 Ngày 24.2, hệ thống sẽ lấy dữ liệu bảng xếp hạng để trao thưởng.
Trường hợp người chơi tham gia cả trận Thứ 5 và Thứ 6 đạt điều kiện nhận thưởng hệ thống sẽ trao thưởng cả 2 phần thưởng:

Xếp Hạng Phần Thưởng
1

500 Kim Nguyên Bảo

Mốc nạp 500 vạn Đồng (chính thức)

200,000 VND trực tiếp vào ATM

2

300 Kim Nguyên Bảo

Mốc nạp 300 vạn Đồng (chính thức)

100,000 VND trực tiếp vào ATM

3

200 Kim Nguyên Bảo

Mốc nạp 200 vạn Đồng (chính thức)

50,000 VND trực tiếp vào ATM

4 - 10 100 Kim Nguyên Bảo

Lộ trình thử nghiệm máy chủ Trường Kiếm (Alphatest)

Máy chủ áp dụng: Trường Kiếm

Thời gian bắt đầu: 11:00 Thứ 6 - 23.2.2024

Thời gian kết thúc: 23:59 Thứ 6 - 25.2.2024

Nội dung thử nghiệm:

Giới hạn cấp độ: 129

Vũ khí Tần Lăng 3 + 16

Trang bị Bạch Ngân - Hoàng Kim + 16 tự chọn

Phi phong tối đa cấp 10 (Vô Song)

Đồ phổ luyện hóa: Lãnh Thổ, Tiêu Dao, Liên Đấu, Thủy Hoàng nhận tại túi tân thủ.

Các tính năng mốc nạp.

Lưu ý không mở tính năng Đồng hành, Trang bị đồng hành, Thánh linh, Chân nguyên.