Images

(Phúc lợi Ủng hộ) - Quà tích lũy Ủng hộ BQT Trường Kiếm

Ngày đăng: 02-11-2323

Quà tích lũy ủng hộ BQT Kiếm Thế Trường Kiếm

Tích lũy (1,000,000 VND = 1,000 vạn Đồng tích lũy) Phúc lợi tích lũy ủng hộ BQT
50 vạn Đồng

1 lệnh bài Mở rộng rương (2)

 

Danh hiệu + Vòng sáng: Thành viên thân thiết

 

1 lệnh bài Uy Danh Giang Hồ (nhận 20 điểm Uy danh giang hồ)

 

Hiệu quả thức ăn 30 ngày

 

100 vạn Đồng

1 lệnh bài Mở rộng rương (3)

 

2 viên Huyền tinh 6 (khóa)

 

 

 

300 vạn Đồng

3 túi 24 ô

 

 

5 viên Huyền tinh 6 (khóa)

 

500 Tiền Du long (khóa)

 

1 lệnh bài Mở rộng rương (4)

 

500 vạn Đồng

2 viên Huyền tinh 7 (khóa).

 

Đặc quyền mua 35,000 Tinh lực - Hoạt lực mỗi ngày.

 

Đặc quyền mua tinh lực hoạt lực giảm giá 40%.

 

500 Tiền Du Long (khóa).

 

500 Danh bổ lệnh (khóa).

 

1 lệnh bài Mở rộng rương (5)

 

1,000 vạn Đồng

1,000 Tiền Du Long

 

2 viên Huyền tinh 8 (khóa).


Đặc quyền mua tinh lực hoạt lực giảm giá 80%.

 

Đặc quyền: Tu luyện mật tịch nhanh.

 

Đạt danh hiệu: Nhà tài trợ Đồng.

 

5 lần chuyển cường hóa trang bị.

 

Thú cưỡi Bôn Tiêu (cấp 60)

+ 540 điểm Tài phú

Phát huy lực tấn công cơ bản + 7%

Chịu sát thương chí mạng -7%

Kháng tất cả + 50

Kinh nghiệm giết địch + 100%

 

2,000 vạn Đồng

1,000 Tiền Du Long

 

Đạt danh hiệu: Nhà tài trợ Bạc

 

5 lần chuyển cường hóa trang bị.

 

Mặt nạ Sồ Phượng - Tinh anh

+ 1,000 điểm Tài phú

Sinh lực + 1,600 điểm

Phát huy lực tấn công cơ bản + 5%

Tấn công khi đánh chí mạng + 6%

Kinh nghiệm giết địch + 10%

Chí mạng + 25

 

3,000 vạn Đồng

Đặc quyền: mở khóa thú cưỡi mốc nạp 1,000 vạn Đồng.

 

 

1,000 Tiền Du Long (khóa).

 

5 lần chuyển cường hóa trang bị.

 

Ngẫu nhiên nhận thú cưỡi (Tuyết Hồn - Hoan Hoan - Hỷ Hỷ)

+ 2,160 điểm Tài phú

Phát huy lực tấn công cơ bản + 12%

Chịu sát thương chí mạng -12%

Kháng tất cả + 70

Kinh nghiệm giết địch + 105%

 

5,000 vạn Đồng

Danh hiệu + Vòng sáng: Thành viên Bạc.

 

1,000 Tiền Du Long (khóa).

 

Đặc quyền: mở khóa mặt nạ mốc nạp 2,000 vạn Đồng.

 

Đặc quyền: nhận Mật tịch trung cấp miễn phí.

 

2,000 Vỏ sò vàng (khóa).

 

5 lần chuyển cường hóa trang bị.

 

Mặt nạ Tiềm Long - Tinh anh

+ 3,000 điểm Tài phú

Sinh lực + 2000 điểm

Phát huy lực tấn công cơ bản + 10%

Tấn công khi đánh chí mạng + 12%

Chí mạng + 50

Kinh nghiệm giết địch + 10%

 

7,000 vạn Đồng

Danh hiệu + Vòng sáng: Thành viên Bạch Kim


Đặc quyền: mở khóa thú cưỡi mốc nạp 3,000 vạn Đồng.


1,000 Tiền Du Long (khóa).


2,000 Vỏ sò vàng (khóa).

 

5 lần chuyển cường hóa trang bị.

 

Thú cưỡi Lăng Thiên - Tinh anh
+ 4,320 điểm Tài phú
Kháng tất cả + 90
Phát huy lực tấn công cơ bản + 18%
Chịu sát thương chí mạng - 18%
Kinh nghiệm giết địch + 110%

 

10,000 vạn Đồng (mở giới hạn cấp 99)

Danh hiệu + Vòng sáng: Thành viên Kim cương 1

 

Bộ ngoại trang Khuynh thiên.

 

2,000 Tiền Du Long (khóa).

 

2,000 Vỏ sò vàng (khóa).

 

Đặc quyền: mở khóa mặt nạ mốc nạp 5,000 vạn Đồng

 

5 lần chuyển cường hóa trang bị.

 

Mặt nạ Chí Tôn - Tinh anh
+ 6,000 điểm Tài phú.
Sinh lực + 2,200 điểm.
Phát huy lực tấn công cơ bản + 15%.
Tấn công khi đánh chí mạng + 18%.
Chí mạng + 75.
Kinh nghiệm giết địch + 20%.

 

15,000 vạn Đồng

Đặc quyền: nhận phi phong miễn phí.


2000 Vỏ sò vàng (khóa).


Đặc quyền: mở khóa thú cưỡi mốc nạp 7,000 vạn Đồng.


2,000 Tiền Du Long (khóa).


5 lần chuyển cường hóa trang bị.

 

Ngẫu nhiên nhận Phiêu Vũ Tuyệt Phẩm hoặc Hoả Kỳ Lân Tuyệt Phẩm
+ 8,640 điểm Tài phú
Kháng tất cả + 120
Phát huy lực tấn công cơ bản + 24%
Chịu sát thương chí mạng - 24%
Kinh nghiệm giết địch + 120%

 

20,000 vạn Đồng (mở giới hạn cấp 109)

Danh hiệu + Vòng sáng: Thành viên Kim cương 2.


Đặc quyền: mở khóa mặt nạ mốc 10,000 vạn Đồng.


2000 Vỏ sò vàng (khóa).


2,000 Tiền Du Long (khóa).


5 lần chuyển cường hóa trang bị.

 

Mặt nạ Vô Song - Tinh anh
+ 12,000 điểm Tài phú
Sinh lực tối đa + 3,000 điểm
Kỹ năng phái + 1 cấp
Phát huy lực tấn công cơ bản + 20%
Tấn công khi đánh chí mạng + 24%
Chí mạng + 100
Kinh nghiệm giết địch + 40%

 

25,000 vạn Đồng

Đặc quyền: nhận mật tịch cao miễn phí

 

Danh hiệu + Vòng sáng: Tuyệt đỉnh đại phú hào.

 

Đặc quyền: nhận mật tịch cao miễn phí.

 

Đặc quyền: mở khóa mã bài mốc 15,000 vạn Đồng.

 

2,000 Vỏ sò vàng (khóa).

 

2,000 Tiền Du Long (khóa).

 

5 lần chuyển cường hóa trang bị.

 

Ngựa Tuyết Vũ - Tuyệt phẩm
+ 11,640 điểm Tài phú
Kháng tất cả + 150
Tấn Công Khi Đánh Chí Mạng 10%
Phát huy lực tấn công cơ bản + 30%
Chịu sát thương chí mạng - 30%
Kinh nghiệm giết địch + 130%

 

30,000 vạn Đồng (mở giới hạn cấp 119)

Danh hiệu + Vòng sáng: Tuyệt đỉnh phú hào.

 

2,000 Vỏ sò vàng (khóa).

 

2,000 Tiền Du Long (khóa).

 

Đặc quyền mở khóa mặt nạ mốc 20,000 vạn Đồng.

 

5 lần chuyển cường hóa trang bị.

 

Mặt nạ Đại Thánh - Tinh anh
+ 12,000 điểm Tài phú.
Sinh lực tối đa + 8,000 điểm.
Chí mạng + 125
Kỹ năng phái cấp + 1
Phát huy lực tấn công cơ bản + 25%
Tấn công khi đánh chí mạng + 30%
Kỹ Năng Đồng Hành + 1

 

35,000 vạn Đồng

Bộ ngoại trang Vĩnh Uy Trường Lạc

 

2,000 Tiền Du Long (khóa).

 

2,000 Vỏ sò vàng (khóa).

 

2 lần chuyển cường hóa trang bị.

 

Danh hiệu + Vòng sáng: Thiên hạ chí tôn

 

Ngựa Trường Kiếm - Thần thánh
+ 30,000 điểm Tài phú
Phát huy lực tấn công cơ bản + 40%
Chịu sát thương chí mạng - 40%
Kháng tất cả + 220
Tấn Công Khi Đánh Chí Mạng 15%
Kỹ năng phái & bí kíp + 1
Sinh lực tối đa + 3000
Kinh nghiệm đánh quái + 150%