Images

Hệ thống Uy danh & Tinh lực - Hoạt lực giảm giá 80%

Ngày đăng: 02-11-2323

Làm mới Uy Danh mỗi tuần:

  • Mỗi ngày sẽ cập nhật Bảng xếp hạng Uy danh vào lúc 00h01 sáng hàng ngày.
  • Mỗi tuần vào lúc 00h01 sáng Thứ 2 hàng tuần tất cả người chơi sẽ được reset uy danh giang hồ về 0 điểm.
  • Mỗi ngày, hệ thống sẽ trừ uy danh của người chơi một mức nhất định, Uy danh càng cao giảm trừ sẽ lớn hơn (mỗi ngày trừ 15% lượng Uy danh đang có của người chơi lúc 00h01 sáng hàng ngày).
  • Lần đầu reset Uy Danh tại Máy chủ Trường Kiếm: 00h01 sáng Thứ Hai ngày 20.11.2023

Tác dụng của Uy Danh
Khi đạt 40 điểm uy danh có thể mua 25.000 tinh lực hoạt lực giảm giá 40%
Khi đạt 80 điểm uy danh có thể mua 35.000 tinh lực hoạt lực giảm giá 80%

  • Tham gia hoạt động Truy nã Hải Tặc  yêu cầu 20 điểm Uy Danh.

Điều kiện mua tinh Lực, hoạt Lực giảm giá & Bảng Giá Tinh Lực, Hoạt Lực:

ĐIỀU KIỆN

TLHL NHẬN ĐƯỢC ĐƠN GIÁ

Không cần điều kiện

 25,000 

                                  50 vạn đồng

                                                    Giá giảm 40%

                             25,000 ( mốc nạp 500 vạn đồng hoặc 40 uy danh)                                   30 vạn đồng

Giá giảm 80%

 

35,000 (đối với tích lũy mốc nạp trên 1000 vạn Đồng, HOẶC 80 UY DANH)

 

15 vạn Đồng (35,000 Tinh lực - Hoạt lực)

  • Lưu ý: Tinh lực – hoạt lực chỉ bán theo bộ 22,500 tinh lực – hoạt lực, không bán lẻ.

Các hoạt động để có điểm Uy Danh:

Hoạt Động

Phần Thưởng

Du Long

Không nhận được uy danh. Sử dụng trứng Du Long nhận được Uy danh.

Trứng Du Long

Mỗi ngày được sử dụng tối đa 5 vật phẩm (có tích lũy theo ngày)

 

Sử dụng trứng Du Long nhận
1 điểm Uy Danh
5 vạn Đồng khóa
3 Tiền Du Long

 

Đoán hoa đăng

Trả lời đúng số câu hỏi tương ứng nhận Uy Danh.

 

Số câu trả lời đúng Phần thưởng
10 - 14 câu hỏi

5 vạn Đồng khóa

1 Huyền tinh 5 (khóa)

2 Uy Danh

15 - 19 câu hỏi

7 vạn Đồng khóa

1 Huyền tinh 6 (khóa)

4 Uy Danh

20 - 24 câu hỏi

10 vạn Đồng khóa

2 Huyền tinh 6 (khóa)

6 Uy Danh

25 - 29 câu hỏi

12 vạn Đồng khóa

2 Huyền tinh 6 (khóa)

8 Uy Danh

30 câu hỏi

15 vạn Đồng khóa

1 Huyền tinh 7 (khóa)

10 Uy Danh

 

Thương Hội

Hoàn thành 40 nhiệm vụ nhận được 20 Uy Danh.

Boss VLCT 55/75/95 

Mỗi khi tiêu diệt được 1 boss VLCT 55/75/95 tất cả các thành viên trong đội đều nhận được 2, 3, 5 điểm Uy danh.

Tiêu diệt boss từ cầu hồn ngọc trong ải gia tộc không nhận được uy danh. 

Truy Nã Hải Tặc

Hoàn thành 1 nhiệm vụ sẽ nhận được 1 điểm. Một tuần tối đa 36 uy danh.

Lưu ý: Chọn nhiệm vụ thấp hơn cấp thực có sẽ không nhận được uy danh

Bao Vạn Đồng

Mỗi ngày hoàn thành 10 nhiệm vụ sẽ nhận được 10 điểm.

Ải Gia Tộc

Hoàn thành ải gia tộc: 

Dưới cấp 60: nhận được 5 điểm.

Cấp 61 – 79: nhận được 3 điểm.

Trên cấp 80: không nhận được uy danh.

Tiêu Diêu Cốc

Qua ải mỗi ải nhận 2 điểm Uy danh, tích lũy tối đa mỗi ngày nhận 8 Uy danh.

Lưu ý: Tích lũy 7 trận 1 tuần, mỗi tuần xóa tích lũy nếu không đi hết.

Chiến Trường Tống Kim

Tham gia Tống Kim đến hết trận đạt:

 

Điểm đạt được Uy danh nhận được
1,500 - 2,399 điểm Không nhận được Uy Danh
2,400 - 4,999 điểm 5 điểm Uy Danh
5,000 - 6,999 điểm 7 điểm Uy Danh
7,000 - 9,999 điểm 10 điểm Uy Danh
10,000 - 14,999 điểm 15 điểm Uy Danh
15,000 - 29,999 điểm 20 điểm Uy Danh
Trên 30,000 điểm 25 điểm Uy Danh

 

Bạch Hổ Đường

Giết Boss 3 tầng sẽ nhận được 0 điểm Uy danh. Qua 1 tầng được 1 điểm.

Thi Đấu Môn Phái/ Loạn Phái

Hạng 1: nhận được 30 điểm.

Hạng 2 – 4: nhận được 20 điểm.

Hạng 5 – 8: nhận được 10 điểm.

Hạng 9 – 16: nhận được 6 điểm.

Tranh Đoạt Lãnh Thổ

Bang hội có ít nhất 1 lãnh thổ, thành viên đủ 800 điểm công trạng nhận được 30 uy danh.