Images

Hướng dẫn Ủng hộ BQT & Phúc lợi thành viên Thân thiết

Ngày đăng: 02-11-2323

Hướng dẫn ủng hộ BQT Kiếm Thế Trường Kiếm

Người chơi liên hệ trực tiếp fanpage hoặc Zalo của Kiếm Thế Trường Kiếm để tiến hành ủng hộ BQT.

Fanpage

Zalo

CLICK VÀO ĐÂY

CLICK VÀO ĐÂY

(Lưu ý: Người chơi kiểm tra chính chủ & số tài khoản trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, BQT sẽ không chịu trách nhiệm nếu người chơi không ủng hộ qua hệ thống đại lý đã được xác nhận của Kiếm Thế Trường Kiếm.)

Khuyến mãi thành viên thân thiết (Tỷ lệ Khuyến mãi cơ bản là 150%)

Ưu đãi thành viên

50,000

100,000

200,000

300,000

500,000

1,000,000

Yêu cầu

Thân thiết + 50%

75 vạn

150 vạn

300 vạn

450 vạn

750 vạn

1,500 vạn

Miễn phí

Đồng + 55%

78 vạn

155 vạn

310 vạn

465 vạn

775 vạn

1,550 vạn

Rút đủ 5,000 vạn

Bạc + 60%

80 vạn

160 vạn

320 vạn

480 vạn

800 vạn

1,600 vạn

Rút đủ 10,000 vạn

Vàng + 65%

83 vạn

165 vạn

330 vạn

495 vạn

825 vạn

1,650 vạn

Rút đủ 15,000 vạn

Bạch kim + 70%

85 vạn

170 vạn

340 vạn

510 vạn

850 vạn

1,700 vạn

Rút đủ 20,000 vạn

Kim cương 1 + 75%

88 vạn

175 vạn

350 vạn

525 vạn

875 vạn

1,750 vạn

Rút đủ 25,000 vạn

Kim cương 2 + 80%

90 vạn

180 vạn

360 vạn

540 vạn

900 vạn

1,800 vạn

Rút đủ 30,000 vạn

Kim Cương 3 + 85%

93 vạn

185 vạn

370 vạn

555 vạn

925 vạn

1,850 vạn

Rút đủ 35,000 vạn

Kim cương 4 + 90%

95 vạn

190 vạn

380 vạn

570 vạn

950 vạn

1,900 vạn

Rút đủ 40,000 vạn

Hướng dẫn rút Đồng đã ủng hộ

Hướng dẫn rút đồng

Chi tiết

Bước 1

Người chơi sau khi đã chuyển khoản cho BQT Kiếm Thế Trường Kiếm sẽ nhận được Xu. Người chơi tiến hành truy cập trang quản lý tài khoản để chuyển vào trò chơi.

LINK TRANG QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

Bước 2

Tiến hành chọn để đổi xu thành Đồng thường trong trò chơi. Tỷ lệ quy đổi: 1000 Xu = 150 vạn Đồng

Bước 3

Người chơi đăng nhập vào trò chơi, mở giao diện túi tân thủ:

Bước 4

Người chơi tiến hành chọn Hệ thống Nạp Đồng trong giao diện Túi tân thủ và chọn “Nhận đồng nạp thẻ”.