Images

Sự Kiện Quốc Tế Phụ Nữ 8-3 Máy Chủ Long Kiếm

Ngày đăng: 07-03-2424

SỰ KIỆN QUỐC TẾ PHỤ NỮ

Thời gian bắt đầu: 00H01 ngày 8-3-2024.

Thời gian kết thúc: Theo tiến độ máy chủ.

Hình ảnh

Chi tiết

HOA ĐẶC BIỆT

Công thức ghép: Hoa Đặc Biệt = 1 Mầm Hoa + 2 Lá Vàng  + 4 vạn Bạc thường.

Sử dụng: Sử dụng tối đa 500 cái.

Mỗi lần sử dụng ngẫu nhiên nhận

50 vạn bạc khóa

10 vạn đồng khóa

1 viên Huyền tinh 5 (khóa).

1 viên Huyền tinh 6 (khóa).

Vợ (không khóa)

Là   (không khóa)

Nhất (không khóa)

Sử dụng đạt mốc nhận thưởng:

Số lần sử dụng

Phần thưởng

100 Hoa Đặc Biệt

1 viên Huyền tinh 7 (khóa)

50 Tiền Du Long (khóa)

200 Hoa Đặc Biệt

2 viên Huyền tinh 7 (khóa)

100 Tiền Du Long (khóa)

300 Hoa Đặc Biệt

2 viên Huyền tinh 7 (khóa)

150 Tiền Du Long (khóa)

400 Hoa Đặc Biệt

2 viên Huyền tinh 7 (khóa)

200 Tiền Du Long (khóa)

500 Hoa Đặc Biệt

1 viên Huyền tinh 8 (khóa)

300 Tiền Du Long (khóa)
3500 Danh Vọng Chúc Phúc

 

 

HỒNG BAO

Công thức ghép: 1 Hồng Bao = 1 Vợ + 1 Là  + 1 Nhất + 3 Kim Nguyên Bảo

Sử dụng: Sử dụng 500 lần.

Mỗi lần sử dụng ngẫu nhiên nhận

                 1 viên huyền tinh 5 ( khoá)

1 viên Huyền tinh 6 ( khóa)

1 viên Huyền tinh 7 ( khóa)

15.000 tinh lực 10.000 hoạt lực

100 Tiền Du Long (khóa)

Sử dụng đạt mốc nhận thưởng:

Số lần sử dụng

Phần thưởng

100 Hồng Bao

2 viên Huyền tinh 7 (khóa)

100 Tiền Du Long (khóa)

200 Hồng Bao

2 viên Huyền tinh 7 (khóa)

150 Tiền Du Long (khóa)

300 Hồng Bao

2 viên Huyền tinh 7 (khóa)

200 Tiền Du Long (khóa)

400 Hồng Bao

1 viên Huyền tinh 8 (khóa)

250 Tiền Du Long (khóa)
 

500 Hồng Bao

2 viên Huyền tinh 8 (khóa)
1000 Tiền Du Long (khóa)
5000 Vỏ sò vàng
500.000 mốc nạp

 

 

MẦM HOA

Hoạt động

Nhận được (không khóa)

Tống kim

2,400 – 4,999 điểm – 2 Mầm Hoa

5,000 – 6,999 điểm – 5 Mần Hoa

7,000 - 9,999 điểm – 7 Mần Hoa

10,000 – 14,999 điểm – 10 Mần Hoa

15,000 điểm trở lên – 15 Mần Hoa

Nhân đôi trận 21:00

Boss thế giới

Boss 95 – 8 Mần Hoa

Boss 75 – 6 Mần Hoa

Boss 55 – 4 Mần Hoa

 

LÁ VÀNG

Nhận được từ hoạt động

Nhận được (không khóa)

Đoán Hoa Đăng

3 Lá Vàng/30 câu.

Tiêu dao cốc

1 Lá Vàng/ải.

Bạch Hổ Đường

                    5 Lá Vàng/qua tầng.

10 lần nhiệm vụ Bao Vạn Đồng

5 Lá Vàng/ 10 nhiệm vụ.

Quân Doanh

5 Lá Vàng/trận (mỗi ngày 1 trận).

 

Quà tích lũy ủng hộ BQT trong thời gian diễn ra sự kiện

Tích lũy Ủng hộ BQT

Phần thưởng

100 vạn Đồng

1 viên Huyền tinh 8 (khóa)

1,000 Tiền Du Long (khóa)

1000 vỏ sò vàng

200 vạn Đồng

2 viên Huyền tinh 8 (khóa)
1,500 Tiền Du Long (khóa)
2000 Vỏ sò vàng

500 vạn Đồng

1 viên Huyền tinh 9 (khóa)
2,000 Tiền Du Long (khóa)
2000 Vỏ sò vàng

CẬP NHẬT THÊM ITEM BỘ CHỮ SƯ KIỆN QUỐC TẾ PHỤ NỮ Ở HOẠT ĐỘNG TỐNG KIM
2,400 – 4,999 điểm – 1 Vợ,1 Là, 1 Nhất
5,000 – 6,999 điểm – 3 Vợ,3 Là, 3 Nhất
7,000 - 9,999 điểm – 5 Vợ, 5 Là, 5 Nhất
10,000 – 14,999 điểm – 7 Vợ,7 Là, 7 Nhất

15,000 điểm trở lên – 10 Vợ,10 Là, 10 Nhất
 Nhân đôi trận 21:00