Images

Sự kiện đua top lãnh thổ máy chủ LONGKIEM

Ngày đăng: 18-03-2424

SỰ KIỆN ĐUA TOP LÃNH ĐỊA MÁY CHỦ LONG KIẾM
tranh đoạt lãnh thổ từ lâu đã là hoạt động nâng cao tinh thần đồng đội, sự đoàn kết, kỹ năng đánh team, hội nhóm của bác bang phái, là nơi thể hiện sức mạnh vị thế của bang hội trong game lẫn cộng đồng kiếm thế nói chung và sever Trường Kiếm nói riêng! Vì thế máy chủ LONG KIẾM khai mở
sự kiện đua TOP LÃNH THỔ
từ 4-3-2024 đến 31-3-2024
 trong thời gian diễn ra sự kiện có giới hạn tài phú tham gia hoạt động
các trường hợp treo trụ, treo account sẻ bị dissable game ae cân nhắc đánh đến cuối hoạt động
phần thưởng:
 TOP 1 : Cúp Lưu Niệm ( cực xịn) 7000 VẠN ĐỒNG 1 quan ấn HOÀNG ĐẾ 7 ngày
 TOP 2: Cúp Lưu Niệm 5000 VẠN ĐỒNG 1 quan ấn THỪA TƯỚNG 7 ngày
 TOP3: 4000 VẠN ĐỒNG 2 quan ấn QUỐC CÔNG 7 ngày