Images

(Hoạt động) - Tần Lăng và Tần Thủy Hoàng

Ngày đăng: 13-12-2323

Yêu cầu khi tham gia hoạt động

 • Để tham gia hoạt động Tần Lăng, người chơi yêu cầu có đẳng cấp tối thiểu 100 và tối thiểu 30,000 điểm Tài phú.

Tham chiến Tần Thủy Hoàng

 • Thời gian: Từ 22:00 - 23:30 hàng ngày.
 • Mỗi bang hội được phép tham gia tối đa 90 thành viên.
 • Thành viên các bang hội tiến hành báo danh tại NPC Lương Tiếu Tiếu (cổng vào Tần Lăng 1) từ 00:00 đến 22:15 hàng ngày. Riêng thứ 2 và thứ 4 kết thúc báo danh lúc 19h35 các huynh đệ lưu ý báo danh sớm để tham gia
 • Trong thời gian Tần Thủy Hoàng từ 22:00 - 23:30 chỉ có thành viên được đăng ký mới có thể vào Tần Lăng. Vào lúc 22:00 các nhân vật đang có mặt trong Tần Lăng nhưng không có trong danh sách đăng ký sẽ bị đưa về Vĩnh Lạc Trấn.

Giới hạn thời gian:

 • Mỗi ngày người chơi có tối đa 2 tiếng trong Tần Lăng, không thể gia tăng.
 • Thời gian làm mới giờ vào Tần Lăng mỗi ngày lúc 23:00 hàng ngày

Di chuyển đến Tần Lăng:

 • Các bạn mở Vô Hạn Truyền Tống Phù chọn Di chuyển đến Tần Lăng để tới gặp NPC Lương Tiếu Tiếu để vào bản đồ Tần Lăng 1.

Thiên cổ nhất đế - Tần Thủy Hoàng:

 • Tần Thủy Hoàng sẽ xuất hiện vào lúc 22:35 hàng ngày tại bản đồ Tần Lăng 5, người chơi phải di chuyển qua các tầng để đến Tần Lăng 5.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động Tần Thủy Hoàng, người chơi được đăng ký cho mới có thể tham chiến.
 • Tần Thủy Hoàng chỉ xuất hiện duy nhất ở Tần Lăng 5.

Tính & Xếp hạng sát thương Tần Thủy Hoàng:

 • Cổng Tần Lăng 5 sẽ đóng lại vào lúc 23:30, nếu Tần Thủy Hoàng chưa bị tiêu diệt cũng sẽ rời khỏi đó.
 • Bảng xếp hạng sát thương sẽ nhận 3 người gây sát thương lên Tần Thủy Hoàng đầu tiên. 
 • Bảng xếp hạng sát thương sẽ thông báo mỗi khi Tần Thủy Hoàng thay đổi 1% HP, nếu có thay đổi về xếp hạng sát thương hệ thống sẽ thông báo cho các thành viên trên Kênh Thế Giới.

Phần thưởng và cách tính phần thưởng:

 • Khi Tần Thủy Hoàng còn lại 80%, 50%, 20% và bị hạ gục sẽ thông báo Tên của các vị nhân sĩ có xếp hạng sát thương hạng 1 trên kênh hệ thống và tính quà cho bang hội của vị nhân sĩ đó.
 • Kết quả Bang hội nào có phần thưởng tại Mức sinh lực tương ứng của Tần Thủy Hoàng sẽ được lưu tại Lễ Quan. Sau khi kết thúc hoạt động, Bang Chủ tiến hành nhận thưởng các mức quà tương ứng tại Lễ Quan các thành thị.

Mức sinh lực Tần Thủy Hoàng

Phần quà

Mức 80%

1 viên Hòa Thị Ngọc (không khóa)

50 Kim Nguyên Bảo

10 rương Trang bị Đồng hành (không khóa)

10 Mảnh sách Kỹ năng Đồng hành (không khóa)

2 viên Huyền tinh 8 (không khóa)

Mức 50%

1 viên Hòa Thị Ngọc (không khóa)

50 Kim Nguyên Bảo

10 rương Trang bị Đồng hành (không khóa)

10 Mảnh sách Kỹ năng Đồng hành (không khóa)

2 viên Huyền tinh 8 (không khóa)

Mức 20%

1 viên Hòa Thị Ngọc (không khóa)

50 Kim Nguyên Bảo

10 rương Trang bị Đồng hành (không khóa)

10 Mảnh sách Kỹ năng Đồng hành (không khóa)

2 viên Huyền tinh 8 (không khóa)

Bị hạ gục

2 viên Hòa Thị Ngọc (không khóa)

100 Kim Nguyên Bảo

20 rương Trang bị Đồng hành (không khóa)

20 Mảnh sách Kỹ năng Đồng hành (không khóa)

2 viên Huyền tinh 8 (không khóa)