Images

Hệ thống Năng động (cá nhân) - Cân bằng tối ưu người chơi cày cuốc và đầu tư

Ngày đăng: 02-11-2323

Hệ thống năng động của Kiếm Thế Trường Kiếm:

Hệ thống năng động cá nhân được BQT Kiếm Thế Trường Kiếm phát triển nhằm cân bằng tối ưu giữa người chơi cày cuốc và người chơi có đầu tư.

Cách thức nhận điểm năng động:

Hoạt động Điểm nhận được
Đăng nhập vào trò chơi 5 điểm
Sử dụng một bộ Tinh lực - Hoạt lực 10 điểm
Ủng hộ 100 vạn Đồng 20 điểm
Bạch Hổ Đường 5 điểm (yêu cầu người chơi qua 3 tầng Bạch Hổ Đường)
Chiến trường Tống Kim (trận 21H00) 20 điểm (yêu cầu trên 1,500 điểm)
Quân doanh 5 điểm (mỗi ngày đi 1 lần Quân Doanh)
Tiêu Dao Cốc 5 điểm/trận (yêu cầu phải vượt đủ 5 ải)
Bao Vạn Đồng 30 điểm (10 nhiệm vụ BVĐ)
Thi đấu môn phái & loạn phái 5 điểm/tham gia
Võ lâm cao thủ 55/75/95 5 điểm cho mỗi thành viên trong tổ đội hạ gục (tối đa 5 điểm/ngày)
Khiêu chiến Du Long 15 điểm (50 lần khiêu chiến được 15 điểm năng động)
Tần Thủy Hoàng 10 điểm cho tất cả thành viên có mặt tại Tầng 5 Tần Lăng lúc Tần Thủy Hoàng bị hạ gục
Tham gia Tranh Đoạt Lãnh Thổ 5 điểm
Tham gia Hoàng Thành Tranh Bá 5 điểm

Quà năng động theo ngày:

Hệ thống năng động ngày Giai đoạn giới hạn cấp 89 Giai đoạn giới hạn cấp 99 trở lên
Mốc 30 điểm

100,000 điểm kinh nghiệm

1 viên Huyền tinh 5 (khóa)

5 vạn Bạc khóa

500,000 điểm kinh nghiệm

1 viên Huyền tinh 5 (khóa)

15 vạn Bạc khóa

Mốc 50 điểm

100,000 điểm kinh nghiệm

2 viên Huyền tinh 5 (khóa)

10 vạn Bạc khóa

5 vạn Đồng khóa

1,000,000 điểm kinh nghiệm

1 viên Huyền tinh 5 (khóa)

25 vạn Bạc khóa

15 vạn Đồng khóa

Mốc 65 điểm

100,000 điểm kinh nghiệm

1 viên Huyền tinh 6 (khóa)

15 vạn Bạc khóa

15 vạn Đồng khóa

1,000,000 điểm kinh nghiệm

1 viên Huyền tinh 6 (khóa)

35 vạn Bạc khóa

25 vạn Đồng khóa

Mốc 75 điểm

200,000 điểm kinh nghiệm

2 viên Huyền tinh 6 (khóa)

1 bộ lắc 6 (khóa)

3 điểm Uy Danh

2,000,000 điểm kinh nghiệm

2 viên Huyền tinh 6 (khóa)

1 bộ lắc 7 (khóa)

5 điểm Uy Danh

Mốc 90 điểm

300,000 điểm kinh nghiệm

1 viên Huyền tinh 7 (khóa)

50 Tiền Du Long

200 Danh Bổ Lệnh (khóa)

20 vạn Bạc khóa

20 vạn Đồng khóa

3,000,000 điểm kinh nghiệm

1 viên Huyền tinh 7 (khóa)

50 Tiền Du Long

200 Danh Bổ Lệnh (khóa)

5 rương Trang bị Đồng hành (khóa)

10 sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên (khóa)

Quà năng động tích lũy theo tháng

Hệ thống năng động tháng Giai đoạn giới hạn cấp 89 Giai đoạn giới hạn cấp 99 trở lên
Mốc 1000 điểm

2 viên Huyền tinh 7 (khóa)

100 Tiền Du Long

 

2 viên Huyền tinh 7 (khóa)

100 Tiền Du Long

50 rương Trang bị đồng hành (khóa)

500 sách Kinh nghiệm chân nguyên (khóa)

Mốc 1500 điểm

1 viên Huyền tinh 8 (khóa)

200 Tiền Du Long

 

1 viên Huyền tinh 8 (khóa)

200 Tiền Du Long

100 rương Trang bị đồng hành (khóa)

1,000 sách Kinh nghiệm chân nguyên (khóa)

Mốc 2000 điểm

2 viên Huyền tinh 8 (khóa)

300 Tiền Du Long

 

2 viên Huyền tinh 8 (khóa)

300 Tiền Du Long

150 rương Trang bị đồng hành (khóa)

1,500 sách Kinh nghiệm chân nguyên (khóa)

Mốc 2500 điểm

1 viên Huyền tinh 9 (khóa)

600 Tiền Du Long

 

1 viên Huyền tinh 9 (khóa)

600 Tiền Du Long

200 rương Trang bị đồng hành (khóa)

2,000 sách Kinh nghiệm chân nguyên (khóa)

Mốc 3000 điểm

1 viên Huyền tinh 9 (khóa)

800 Tiền Du Long

5,000 Danh Bổ Lệnh (khóa)

1 viên Huyền tinh 9 (khóa)

800 Tiền Du Long

5,000 Danh Bổ Lệnh (khóa)

300 rương Trang bị đồng hành (khóa)

3,000 sách Kinh nghiệm chân nguyên (khóa)