Images

ĐUA TOP CẤP ĐỘ 99 MÁY CHỦ LONG KIẾM

Ngày đăng: 14-03-2424

ĐUA TOP LEVEL 99 MÁY CHỦ LONG KIẾM SEVER KIẾM THẾ TRƯỜNG KIẾM
5 người đạt level sớm nhất nhận thưởng tại lễ quan

giai đoạn 90-99  mở train bản đồ bí cảnh sau bảo trì 18h05 15-3  cộng dồn 2 tiếng mỗi ngày tối đa 10 tiếng
trường hợp ra vào bí cảnh lúc bảo trì sẻ bị mất thời gian ( ae cân nhắc tránh tham gia lúc sever gần bảo trì)
 

TOP 1

300 vạn mốc nạp
300 vạn đồng
500 vạn bạc khoá
300 vạn đồng khoá
500 tiền du long
2 viên huyền tinh 9

TOP 2

200 vạn mốc nạp
200 vạn đồng
400 vạn bạc khoá
200 vạn đồng khoá
400 tiền du long
1 viên huyền tinh 9

TOP 3

200 vạn mốc nạp
150 vạn đồng
300 vạn bạc khoá
200 vạn đồng khoá
300 tiền du long
1 viên huyền tinh 9

TOP 4

150 vạn mốc nạp
100 vạn đồng
400 vạn bạc khoá
200 vạn đồng khoá
200 tiền du long
2 viên huyền tinh 8

TOP 5

150 vạn mốc nạp
100 vạn đồng
400 vạn bạc khoá
200 vạn đồng khoá
200 tiền du long
2 viên huyền tinh 8